Teater – fritids årskurs 3

Årskurs tre fritids är också i full gång med sitt projekt. Eleverna har fått välja vad de ska ha för roll och utifrån är de indelade i olika grupper;  skådespelar- , kuliss- eller  kostymgruppen. Dessutom har vi två tekniker.

Just nu är det skådespelargruppen som arbetar i olika tvärgrupper med planering inför deras respektive sketcher. Snart kan de andra grupperna också få vara med och skapa!