Besök av elever från Billströmska folkhögskolan..

Elever från Billströmska kom och arbetade med oss. Vi pratade och målade om barnens rättigheter. Detta för att uppmärksamma FN-dagen på fre 24/10. Eleverna, som är mellan 18-42 år, kommer att åka till Bolivia även detta år. Myggens skola är med och stöttar bland annat ett ”efter-skolan-center”, dit både pojkar och flickor kan gå. I Bolivia kommer de Billströmska eleverna att få lära sig spanska och får en chans att se hur efter-skolan-centret fungerar.  image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image